Gelanceerd: internationaal gestandaardiseerde rechtenstatements voor erfgoed- instellingen

Deze rechtenstatements zijn een aanvulling op de bestaande Creative Commons-licenties en maken het voor erfgoedinstellingen over de hele wereld mogelijk om informatie over de auteursrechtelijke status van objecten uit hun collecties te leveren op een gestandaardiseerde en machineleesbare manier.


header_img
Voorbeeld van een rechtenstatement

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Voorbeeld van een rechtenstatement.
14 april 2016

Vandaag lanceren we++PartnersSamen met onze partners van Europeana, de Digital Public Library of America en Creative Commons.
de website rightsstatements.org die internationaal gestandaardiseerde rechtenstatements voor gedigitaliseerd erfgoed biedt++Persbericht (Engels)Zie hier het Engelstalige persbericht van de DPLA.. Deze rechtenstatements zijn een aanvulling op de bestaande Creative Commons-licenties en maken het voor erfgoedinstellingen over de hele wereld mogelijk om informatie over de auteursrechtelijke status van objecten uit hun collecties te leveren op een gestandaardiseerde en machineleesbare manier.

Rightsstatements.org bouwt voort op het mede door Kennisland++Licensing FrameworkIn samenwerking met het Instituut voor Infomatierecht en de Nationale Bibliotheek van Luxemburg ontwikkelde Europeana Licensing Framework. In de afgelopen achttien maanden hebben wij, als onderdeel van de International Working Group on Interoperable Rights Statements++Working groupPaul Keller is samen met Emily Gore van de DPLA voorzitter van deze working group. Maarten Zeinstra is lid van de technical working group van rightsstatements.org, rechtenstatements ontworpen die onafhankelijk van een specifieke, nationale auteursrechtelijke context werken. Het is de bedoeling dat deze rechtenstatements de standaard voor het communiceren van de rechten- en hergebruikstatus voor online erfgoed worden.

Elf verschillende rechtenstatements

Via rightsstatements.org worden op dit moment elf verschillende rechtenstatements aangeboden. Deze rechtenstatements zijn ontwikkeld voor situaties waarin het voor erfgoedinstellingen niet mogelijk is++VoorbeeldBijvoorbeeld omdat het auteursrecht van een werk bij derden ligt en de erfgoedinstelling alleen toestemming heeft om het werk online toegankelijk te maken. om Creative Commons-licenties of een van de Creative Commons Public Domain-tools toe te passen. Met de tools van Creative Commons en de nieuwe rechtenstatements beschikken erfgoedinstellingen vanaf nu over internationaal gestandaardiseerde statements die het gehele spectrum van auteursrechtelijke situaties bestrijkt.Met de tools van Creative Commons en de nieuwe rechtenstatements beschikken erfgoedinstellingen vanaf nu over internationaal gestandaardiseerde statements die het gehele spectrum van auteursrechtelijke situaties bestrijkt.

Dit zijn de elf rechtenstatements verdeeld over drie categorieën.
De rechtenstatements

Dit zijn de elf rechtenstatements verdeeld over drie categorieën.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Dit zijn de elf rechtenstatements verdeeld over drie categorieën.

De opmars van rightsstatements.org

Rightsstatements.org is vandaag gelanceerd tijdens DPLAfest, de jaarlijkse bijeenkomst van de Digital Public Library of America (DPLA). In de loop van de zomer zal de DPLA beginnen zijn collectie met meer dan elf miljoen digitale objecten met deze rechtenstatements te labelen. In het najaar zal Europeana oude rechtenstatements voor meer dan 25 miljoen objecten++De overige 25 miljoenDe resterende 25 miljoen objecten hebben al gestandaardiseerde rechtenstatements: ze vallen in het publieke domein of zijn onder een Creative Commons-licentie beschikbaar. in zijn collectie door de nieuwe rechtenstatements vervangen.  

We zijn in gesprek met vergelijkbare initiatieven in een aantal andere landen over toepassing van de nieuwe rechtenstatements. In het vervolg van 2016 zullen wij samen met onze internationale partners een organisatiestructuur opzetten die het open en internationale karakter van dit initiatief waarborgt.

Rightsstatements.org is tot stand gekomen met support van de Knight foundation en de Europese Unie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/gelanceerd-internationaal-gestandaardiseerde-rechtenstatements-erfgoedinstellingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/gelanceerd-internationaal-gestandaardiseerde-rechtenstatements-erfgoedinstellingen/