Goed nieuws: Europees Parlement wijst
©-mandaat af

Het mandaat van de juridische commissie om de auteursrechtrichtlijn in zijn huidige vorm door het wetgevingsproces te loodsen, is gisteren door het Europees Parlement afgewezen. Dit betekent dat het gehele parlement zich in september over nieuwe teksten buigt. Een mooi moment om de omstreden artikelen 11 en 13 te aan te passen.


6 juli 2018

Gisteren heeft het Europees Parlement het mandaat van de juridische commissie (JURI) afgewezen om de auteursrechtrichtlijn door het wetgevingsproces te loodsen. De stemming kwam na grote weerstand tegen het JURI-rapport++Stemming JURI-rapportLees hier meer over de voor- en tegenstanders van het JURI rapport., met een petitie van meer dan 750.000 mensen tegen het voorstel, afwijzing door vooraanstaande academici, de architecten van het internet, de Rapporteur voor de Vrijheid van meningsuiting van de Verenigde Naties en ook Kennisland.

Door deze stemming zal nu het hele Europese Parlement zich over het wetsvoorstel buigen, tussen tien en dertien september. Dit is een mooie kans om de omstreden artikelen 11 en 13Dit is een mooie kans om de omstreden artikelen 11 en 13 te vervangen door betere alternatieven.++Artikelen 11 en 13Deze artikelen gaan over de zogenaamde ‘link tax’ (een extra recht voor persuitgevers) en het ‘uploadfilter’ (bedoelt om grote platforms meer geld te laten betalen aan makers). te vervangen door betere alternatieven om de juiste balans te vinden tussen de rechten van makers en de rechten van de gebruikers in de EU. Zo is er een betere versie van artikel 13 die gesteund wordt door andere commissies++Andere commissiesDeze versie wordt gesteund door de LIBE- en IMCO-commissie. en is er een betere aanpak om de doelstellingen van artikel 11 te bewerkstelligen met minder schade aan het internet: een presumption of representation-aanpak.

Europarlementarier Catherine Stihler verwoordde tijdens de stemming goed waarom er extra discussie nodig is. Ze vertelde:

“There are real concerns about the effect of Article 13 on freedom of expression, raised by experts ranging from the UN special rapporteur David Kaye to the inventor of the World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee.

And there are real concerns voiced by our citizens. Just yesterday I received a petition signed by almost a million people against the JURI committee mandate.

And although there is consensus about the goals behind this law, huge controversy still exists about the methods proposed. Something’s not right here. We owe it to the experts, stakeholders and citizens to give this directive the full debate necessary to achieve broad support.”

I“Something’s not right here. We owe it to the experts, stakeholders and citizens to give this directive the full debate necessary to achieve broad support.”n het JURI-rapport stonden ook verbeteringen ten opzichte van de voorgestelde richtlijn door de Europese Commissie in 2016. Zo werd er beter rekening gehouden met de behoeften vanuit de erfgoedsector. Ook zijn er stappen gemaakt om de uitzondering van het onderwijs++Copyright for educationZie de website van Copyright for eduction voor meer informatie hoe de onderwijsuitzondering beter kan. beter te laten aansluiten bij de behoeften, maar daar hebben we zeker nog stappen te zetten. Zo is er bijvoorbeeld nog steeds sprake van een ‘license priority’ die de positieve effecten van de uitzondering teniet zouden doen.

Kennisland werkt aan een beter auteursrecht voor een open kennissamenleving. Lees hier meer over wat we daarmee bedoelen. Voor meer updates en analyse over het auteursrechtendossier kun je COMMUNIA volgen, waar we vaker vertellen over de huidige stand van zaken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/goed-nieuws-europees-parlement-wijst-auteursrechtmandaat-af/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/goed-nieuws-europees-parlement-wijst-auteursrechtmandaat-af/