Groenboek ‘Auteursrecht in de Kenniseconomie’

In oktober kwamen vertegenwoordigers van Nederlandse erfgoedinstellingen bij elkaar in een open brainstorm voor een gezamenlijke reactie op de Europese gedachtenvorming over auteursrecht


  • Betrokken KL'ers
22 december 2008

Het Europese Groenboek ‘Auteursrecht in de Kenniseconomie‘ heeft de Nederlandse musea en archieven in beweging gebracht. In oktober kwamen vertegenwoordigers van Nederlandse erfgoedinstellingen bij elkaar in een open brainstorm voor een gezamenlijke reactie op de Europese gedachtenvorming over auteursrecht.

Als spin-off van die brainstorm vond op maandag 15 december een stakeholdersworkshop plaats, georganiseerd door het consortium Beelden voor de Toekomst en Creative Commons, over het tot nu toe zeer slecht gedefinieerde onderscheid tussen commercieel en niet-commercieel gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Er is een eerste aanzet gemaakt tot het formuleren van een bruikbare definitie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/groenboek-auteursrecht-in-de-kenniseconomie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/groenboek-auteursrecht-in-de-kenniseconomie/