Grote belangstelling ronde 14 Digitale Pioniers

Blijkbaar bestaat er nogal wat verborgen talent, want er zijn maar liefst 96 projecten aangemeld!


  • Betrokken KL'ers
3 december 2007

De veertiende ronde van Digitale Pioniers stond open voor inschrijvingen tot en met 30 november. Het thema is deze keer “Gebruik je talent”.

Daar passen projecten in die met behulp van internet kansen weten te creëren voor verborgen of onbenut talent. Blijkbaar bestaat er nogal wat verborgen talent, want er zijn maar liefst 96 projecten aangemeld! Meer dan ooit tevoren. Kijk voor meer informatie op www.digitalepioniers.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/grote-belangstelling-ronde-14-digitale-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/grote-belangstelling-ronde-14-digitale-pioniers/