Harry Verwayen wordt directeur Business Development bij Europeana

Zijn taken zullen voorlopig worden overgenomen door Paul Keller en Martijn Arnoldus.


5 maart 2010

Harry Verwayen verlaat Kennisland en wordt directeur Business Development bij Europeana, de grootste erfgoedportal van Europa. Een groot verlies, maar een hele eer en een niet te missen kans.

Europeana (www.europeana.eu) is een initiatief van de EU dat beoogt het Europese erfgoed op een innovatieve en open manier toegankelijk te maken. Met Europeana wordt het mogelijk dwars door de digitale content van alle Europese musea, bibliotheken en archieven te navigeren. Harry komt in de directie en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Voor Harry is het een bijzondere kans om de bij KL opgedane expertise in de praktijk te brengen en het gedachtegoed van een open kennissamenleving op Europees niveau uit te dragen.

Hij heeft de afgelopen 3 jaar met veel plezier bij Kennisland gewerkt, o.a. als projectleider van Beelden voor de Toekomst en senior adviseur op het terrein van erfgoed. Zijn taken zullen voorlopig worden overgenomen door Paul Keller en Martijn Arnoldus.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/harry-verwayen-wordt-directeur-business-development-bij-europeana/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/harry-verwayen-wordt-directeur-business-development-bij-europeana/