Het einde van InAxis: innovatiemanagement leeft voort

Per januari 2009 stopt InAxis er mee en vraagt daarom aan KL om te helpen bij het opzetten van een community of practice van innovatiemanagers


18 december 2008

Kennisland heeft de afgelopen twee jaar praktijkvoorbeelden van innovatie in de publieke sector verzameld en beschreven. Deze kwamen in de database terecht van de commissie innovatie openbaar bestuur (InAxis), van het ministerie van BZK. Per januari 2009 stopt InAxis er mee en vraagt daarom aan KL om te helpen bij het opzetten van een community of practice van innovatiemanagers.

Dit netwerk van innovatiemanagers komt een aantal keer per jaar bij elkaar. De vragen omtrent het netwerk waren op welke wijze wij hen zouden kunnen faciliteren. Welke online tools bestaan er om dit proces mogelijk te maken?

Kennisland voerde een klein onderzoek uit naar vergelijkbare communities en de wijzen waarop zij gebruik maken van online tools. Welke do’s zijn er, welke dont’s? Dit resulteerde in een advies dat we vervolgens zelf hebben geïmplementeerd. Daarna dragen we het over aan het netwerk van innovatiemanagers. Zij kunnen er vervolgens direct mee aan de slag.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/het-einde-van-inaxis-innovatiemanagement-leeft-voort/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/het-einde-van-inaxis-innovatiemanagement-leeft-voort/