Het innovatorsnetwerk innoveert

Dit netwerk brengt leiders binnen het onderwijs die bezig zijn met het creëren van beweging en vernieuwing bij elkaar.


  • Betrokken KL'ers
28 oktober 2008

Op 27 oktober vond bij het Via Nova College in Utrecht de tweede bijeenkomst van het innovatorsnetwerk plaats.

Dit netwerk brengt leiders binnen het onderwijs die bezig zijn met het creëren van beweging en vernieuwing bij elkaar. Zij delen een eigenzinnige aanpak en het besef dat verbeteringen niet alleen noodzakelijk maar ook heel goed mogelijk zijn. Mits scholen van binnenuit vernieuwen maar ook verbindingen leggen met buiten. Het netwerk ontwikkelt zich de komende tijd verder door het organiseren van een aantal ‘Baron von Münchhausen cafés’.

Nieuwsgierig geworden? Mail dan naar Chris Sigaloff.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/het-innovatorsnetwerk-innoveert/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/het-innovatorsnetwerk-innoveert/