IIO op Maat begeleidt innovatietrajecten in het onderwijs

CAOP en KL stimuleren en begeleiden innovatieve onderwijsconcepten om knelpunten in de regio’s aan te pakken. 


  • Betrokken KL'ers
5 september 2012

Krimp van leerlingen in de ene regio, tekort aan docenten in andere regio's: de onderwijsarbeidsmarkt in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is turbulent.

CAOP en Kennisland stimuleren en begeleiden innovatieve onderwijsconcepten om knelpunten in de regio’s aan te pakken. In eerste instantie gaat de IIO op Maat van de InnovatieImpuls Onderwijs aan de slag in het voortgezet onderwijs.

Lees meer
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/iio-op-maat-begeleidt-innovatietrajecten-in-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/iio-op-maat-begeleidt-innovatietrajecten-in-het-onderwijs/