Impuls voor innovatie van scholen zelf

Binnenkort gaan we tijdens regionale bijeenkomsten met scholen op zoek naar kansrijke ideeën en slimmere manieren van werken en organiseren.


  • Betrokken KL'ers
5 oktober 2009

Het onderwijs staat voor een grote uitdaging: hoe verbeteren we de kwaliteit en zorgen we dat de werkdruk niet toeneemt wanneer een groot aantal leraren als gevolg van de vergrijzing het onderwijs straks verlaat? Het kabinet stelt onder de noemer ‘InnovatieImpuls Onderwijs’ 20 miljoen euro beschikbaar voor scholen (po en vo) die hun schoolorganisatie willen vernieuwen voor die uitdaging.

OCW heeft het SBO gevraagd dit programma uit te voeren, en doet dat samen met KL. Scholen kunnen zelf bepalen aan welke innovaties ze willen werken. Binnenkort gaan we tijdens regionale bijeenkomsten met scholen op zoek naar kansrijke ideeën en slimmere manieren van werken en organiseren. De bijeenkomsten vinden plaats op 6, 8, 13 en 15 oktober. Later gaan we scholen helpen voorstellen te ontwikkelen en gehonoreerde projecten begeleiden. En natuurlijk de resultaten en ervaringen met de rest van het onderwijs delen. Kijk voor meer informatie op www.innovatieimpulsonderwijs.nl stuur een e-mail naar Chris Sigaloff.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/impuls-voor-innovatie-van-scholen-zelf/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/impuls-voor-innovatie-van-scholen-zelf/