In Memoriam: Peter Drucker

Vandaag is op 95-jarige leeftijd Peter Drucker overleden. De managementgoeroe heeft vanaf eind jaren dertig tal van boeken geschreven die niet alleen voor managers interessant waren.


11 november 2005

Vandaag is op 95-jarige leeftijd Peter Drucker overleden. De managementgoeroe heeft vanaf eind jaren dertig tal van boeken geschreven die niet alleen voor managers interessant waren.

Drucker vergaarde roem met zijn opvattingen over medewerkers. Die moesten door organisaties gezien worden als zelfstandige waarde, niet als kostenpost. Hij was daarmee de eerste pleitbezorger voor decentralisatie en empowerment van medewerkers. De term ‘kenniswerker’ heeft hij uitgevonden. Hij zag, vroeg in de jaren zestig al, de overstap van een ‘economy of goods’ naar een ‘economy of knowledge’.

Peter Druckers werk heeft velen, waaronder ook KL, geïnspireerd. Hopelijk zullen dit er alleen maar meer worden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/in-memoriam-peter-drucker/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/in-memoriam-peter-drucker/