Indonesië centraal in Beelden voor de Toekomst 2010

Het hele jaar staan verschillende projecten en activiteiten op het programma waar Indonesië een hoofdrol in speelt.


20 april 2010

Elk jaar staat binnen het project Beelden voor de Toekomst één thema centraal. Voor 2010 is dat Indonesië.

Uit de collecties van het Nationaal Archief, EYE Film Instituut Nederland en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, wordt archiefmateriaal gedigitaliseerd en ontsloten voor een breed publiek.

Het hele jaar staan verschillende projecten en activiteiten op het programma waar Indonesië een hoofdrol in speelt. Kijk voor updates over het themajaar en de activiteiten die plaatsvinden op de website.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/indonesie-centraal-in-beelden-voor-de-toekomst-2010/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/indonesie-centraal-in-beelden-voor-de-toekomst-2010/