Informatiemiddag Leiderschap in Cultuur (LinC) drukbezocht

Op maandagmiddag 9 september kwamen meer dan 70 geïnteresseerden naar de informatiemiddag van het nieuwe leiderschapsprogramma voor de culturele sector, Leiderschap in Cultuur (LinC).


  • Betrokken KL'ers
11 september 2013

Op maandagmiddag 9 september kwamen meer dan 70 geïnteresseerden naar de informatiemiddag van het nieuwe leiderschapsprogramma voor de culturele sector, Leiderschap in Cultuur (LinC). Na een introductie van academisch directeur Mirko Noordegraaf en een korte presentatie van programmaleider Iselien Nabben, was er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en ideeën voor te leggen.

Sommige aanwezigen waren bezorgd dat er te weinig ruimte voor de artistieke dimensie zou zijn in het programma, terwijl anderen juist meer aandacht voor de zakelijke kant van cultureel leiderschap wensten. Volgens het programmateam vormt de crux van LinC juist de synergie tussen deze benaderingen.

Aansluitend daarop benadrukte het team dat LinC op zoek is naar ‘requisite variety’ wat betreft het deelnemersveld: een zo groot mogelijke diversiteit, maar met gedeelde uitdagingen en raakvlakken.

Geheel volgens een van de beoogde doelstellingen van LinC werden er tijdens de borrel al spontaan vele contactgegevens uitgewisseld en linken gelegd tussen mensen uit verschillende instellingen en geledingen binnen de culturele sector.

Geïnteresseerden hebben tot en met vrijdag 13 september de kans om zich aan te melden voor het programma via www.leiderschapincultuur.nl.

Voor meer informatie over het Leiderschap in Cultuur programma kun je contact opnemen via info@leiderschapincultuur.nl of bel naar 030-253 8101 (USBO).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/informatiemiddag-leiderschap-in-cultuur-linc-drukbezocht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/informatiemiddag-leiderschap-in-cultuur-linc-drukbezocht/