Innovatiebrigade schiet basisschool te hulp

Basisschool in Goes heeft hiermee een 'boost' gekregen.


  • Betrokken KL'ers
2 maart 2012

Op 29 februari rukte de Innovatiebrigade (van KL en het CAOP) uit naar een basisschool in Goes. De kinderen scoren er bovengemiddeld op de CITO-toetsen, er heerst een goede sfeer op school en het team is hecht en betrokken. De varieteit aan kinderen is voor de school een positief uitgangspunt. Toch komen er de laatste jaren minder kinderen op de school en heeft de basisschool te kampen met een imagoprobleem. 

De school wordt aangesproken op calamiteiten in de buurt terwijl leerlingen daar niets mee te maken hebben. Het schoolgebouw nodigt niet uit tot binnenkomen, maar eenmaal binnen willen leerlingen en ouders eigenlijk niet meer weg.

Een groep van leerkrachten, ouders, MR-leden, directie en collega's van scholen die in dezelfde stichting zitten, werkten samen een plan van aanpak uit om de aantrekkingskracht die de school verdient te vergroten. Het gaat hier om aanpassingen in de fysieke leer- en werkomgeving (van schoolplein tot leeshoek). Maar ook om kleine ideeën die zonder extra budget uitgevoerd kunnen worden en die de volgende dag al in werking worden gezet. Deze kunnen de school op een positieve manier zichtbaar maken.

De basisschool heeft hiermee een 'boost' gekregen, vooral omdat ouders, directie en leerkrachten er samen de schouders onder zetten.  

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/innovatiebrigade-schiet-basisschool-te-hulp/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/innovatiebrigade-schiet-basisschool-te-hulp/