Innovatiecontract Creatieve Industrie

Honderden miljoenen euro’s investeren in gezamenlijk onderzoek.


  • Betrokken KL'ers
5 januari 2012

Het Topteam Creatieve Industrie, waar Martijn Arnoldus (KL) secretaris van is, werkte afgelopen december aan het opstellen van een innovatiecontract voor toponderzoek voor de creatieve industrie.

De komende vier jaar willen creatieve industrie, TNO, NWO, kennisinstellingen en (regionale) overheden voor honderden miljoenen euro’s gaan investeren in gezamenlijk onderzoek. De samenwerking is uniek en vanuit het veld zijn meer dan 300 intentieverklaringen binnengekomen. Half januari wordt de tekst van het innovatiecontract openbaar gemaakt door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.honderden miljoenen euro’s gaan investeren in gezamenlijk onderzoek

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/innovatiecontract-creatieve-industrie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/innovatiecontract-creatieve-industrie/