InnovatieImpuls Onderwijs: op naar de loting

Op 8 april heeft Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de jury van de Innovatieimpuls Onderwijs, de winnende onderwijsconcepten bekend gemaakt.


20 april 2010

Op 8 april heeft Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de jury van de Innovatieimpuls Onderwijs, de winnende onderwijsconcepten bekend gemaakt in de Westergasfabriek in Amsterdam: twee concepten voor primair onderwijs en vijf voor voortgezet onderwijs, variërend van videolessen, stoppen met vergaderen, E-klassen, leerlingen als e-coaches en leerunits als vervanging voor de traditionele ‘klas’.

Tot en met 1 mei konden geïnteresseerde scholen zich inschrijven op een concept naar keuze. Na een loting gaan alle deelnemende scholen vanaf 15 mei aan de slag om samen projectplannen te maken en vanaf januari 2011 wordt gestart met waar het allemaal om gaat: innoveren op schoolniveau. Lees meer en bekijk filmpjes op www.innovatieimpulsonderwijs.nl. IIO is een initiatief van SBO en KL.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/innovatieimpuls-onderwijs-op-naar-de-loting/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/innovatieimpuls-onderwijs-op-naar-de-loting/