InnovatieImpuls Onderwijs pakt lerarentekort aan

Wat is: lerarentekort x 200 scholen x 5 maanden x 4 bijeenkomsten x 20 experts?


  • Betrokken KL'ers
1 maart 2010

Wat is: lerarentekort x 200 scholen x 5 maanden x 4 bijeenkomsten x 20 experts? Het antwoord: 45 kansrijke innovatieconcepten om het lerarentekort te bestrijden, ontwikkeld door de scholen zelf.

Op 8 april kiest een onafhankelijke jury onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan daaruit de meest kansrijke plannen. Het kabinet stelt in totaal 18 miljoen euro beschikbaar om ervoor te zorgen dat de innovatieplannen met succes worden uitgevoerd.

Kennisland en het SBO zullen hen straks ook gaan begeleiden en ervoor zorgen dat hun ervaringen bij de rest van het onderwijs terecht komen.

Meer informatie en aanmelding op www.innovatieimpulsonderwijs.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/innovatieimpuls-onderwijs-pakt-lerarentekort-aan/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/innovatieimpuls-onderwijs-pakt-lerarentekort-aan/