InnovatieImpuls Onderwijs: Videolessen en studenten in de klas

Hoe zijn videolessen niet alleen een extra gereedschap maar kunnen ze daadwerkelijk het onderwijs innoveren?


  • Betrokken KL'ers
27 juni 2011

In juni ontmoetten docenten en schoolleiders van de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) elkaar om lijnen voor volgend schooljaar uit te zetten. Tijdens de Videolessen-tweedaagse bij de Universiteit Twente werd in teams nagedacht over hoe de videolessen die in september van start gaan niet alleen een extra gereedschap zijn maar daadwerkelijk het onderwijs kunnen innoveren.

Een wiskundeleraar demonstreerde hoe zo’n praktijkles via videoconferencing in zijn werk gaat. Tijdens de E-klas & PAL-student-conferentie op de Vrije Universiteit vertelde een PAL-student (Persoonlijk Assistent Leraar) over zijn ervaringen en benadrukte de toegevoegde waarde van studenten in de klas: meer kennisuitwisseling tussen vo en wo, meer begeleiding van leerlingen en minder werk voor de docent.

De conferenties waren een goede voorbereiding op een nieuw en innovatief schooljaar.

Voor meer informatie over de IIO Experimenten, kijk op www.innovatieimpulsonderwijs.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/innovatieimpuls-onderwijs-videolessen-en-studenten-in-de-klas/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/innovatieimpuls-onderwijs-videolessen-en-studenten-in-de-klas/