Innovatielab Rotterdam

Zes organisaties hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld voor duurzame renovatie van de wijk Groene Hagen in Rotterdam.


  • Betrokken KL'ers
3 december 2007

Zes organisaties hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld voor duurzame renovatie van de wijk Groene Hagen in Rotterdam.

Op 4 december vindt de slotconferentie plaats waar de resultaten gepresenteerd worden. Het is duidelijk dat de plannen een goede kans van slagen hebben als alle partijen binnen de keten samenwerken. De focus binnen het Innovatielab lag niet alleen op innovatieve ideeën, maar vooral ook op innovatieve samenwerking.

Het innovatielab is een project van het centrum voor Sustainability van Nyenrode Business University en Kennisland. Als je meer wilt weten over slimmer samenwerken, neem dan contact op met Chris Sigaloff (cs@kl.nl of 020.5756720).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/innovatielab-rotterdam/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/innovatielab-rotterdam/