Innovatielab van start

Op 4 september gaat het Innovatielab voor de Groene Hagen van start. Dit lab is een initiatief van het Center voor Sustainability' van Nyenrode Business Universiteit.


  • Betrokken KL'ers
12 september 2007

Op 4 september gaat het Innovatielab voor de Groene Hagen van start. Dit lab is een initiatief van het Center voor Sustainability’ van Nyenrode Business Universiteit. Doel van dit lab is om door een samenwerkingverband te organiseren tussen vijf organisaties (Fortis, BAM, ENECO, Gemeente Rotterdam, Woonbron en Akzo Nobel) te komen tot duurzame oplossingen voor de wijk de Groene Hagen in Rotterdam.

Als doelen zijn geformuleerd: het zoeken naar nieuwe partners en nieuwe samenwerkingsvormen om duurzaamheid in de bestaande bebouwde omgeving te bevorderen, waarbij naast milieu- en energie-aspecten ook sociale, culturele en financieel-economische onderwerpen worden aangekaart. Bovendien wordt er gezocht naar nieuwe technische toepassingen en contractvormen. KL’s Chris Sigaloff is verantwoordelijk voor de opzet en de begeleid

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/innovatielab-van-start/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/innovatielab-van-start/