Innovatorsnetwerk voor slimmer werken in po en vo

Een lerend netwerk dat slimmer werken in het primair en voortgezet onderwijs gaat ondersteunen. 


  • Betrokken KL'ers
5 juli 2010

Binnen het programma van de InnovatieImpuls Onderwijs worden vijf projecten ondersteund. Maar daarnaast hebben we een lerend netwerk opgezet dat slimmer werken in het primair en voortgezet onderwijs gaat ondersteunen. 

Het Innovatorsnetwerk staat open voor iedereen die werkzaam is op een school en op zoek is naar manieren van slimmer werken als oplossing voor het lerarentekort. Het Innovatorsnetwerk kenmerkt zich door actief aan de slag te gaan met problemen en innovatie te bewerkstelligen.

Op 29 september vindt de eerste periodieke bijeenkomst, het Bendecafé, plaats in het vaste clubhuis in Utrecht. Tussen twee Bendecafés gaat de Innovatiebrigade op pad om geluiden uit het veld vast te leggen. Filmpjes hiervan verschijnen vanaf oktober dit jaar op de website.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.innovatieimpulsonderwijs.nl  

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/innovatorsnetwerk-voor-slimmer-werken-in-po-en-vo/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/innovatorsnetwerk-voor-slimmer-werken-in-po-en-vo/