Interactief onderwijsinnovaties ontwikkelen

Op 9 december discussieerden experts, onderzoekers en kritische vrienden in het kader van de InnovatieImpuls Onderwijs in Ottone te Utrecht.


  • Betrokken KL'ers
15 december 2009

Op 9 december discussieerden experts, onderzoekers en kritische vrienden in het kader van de InnovatieImpuls Onderwijs in Ottone te Utrecht. Onderwerp was het voorgenomen onderzoek naar de effecten van onderwijsinnovaties. Klik hier voor het verslag.

De 33 aangemelde projectgroepen kunnen nu ook online verder praten via de digitale innovatieomgeving van de IIO, de DIO. Maar naast chatten over actualiteiten en delen van interessante stukken, wordt in deze omgeving vooral hard samengewerkt aan het ontwerpen van onderwijsinnovatieconcepten. Op 15 februari 2010 zullen de DIO-activiteiten zijn geculmineerd in kansrijke plannen die het lerarentekort helpen oplossen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/interactief-onderwijsinnovaties-ontwikkelen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/interactief-onderwijsinnovaties-ontwikkelen/