Interventieteams geëvalueerd

Kennisland en onderzoeks- en adviesbureau Zenc hebben samen het functioneren van de interventieteams voor fraudebestrijding geëvalueerd.


  • Betrokken KL'ers
19 oktober 2007

Kennisland en onderzoeks- en adviesbureau Zenc hebben samen het functioneren van de interventieteams voor fraudebestrijding geëvalueerd.

Niet volgens een klassieke evaluatiemethode: de onderzoekers hebben tientallen interviews gehouden op alle niveaus (van inspecteurs tot verantwoordelijk wethouders), zijn op pad geweest met het Westland Interventieteam en hebben tot slot een haardvuursessie georganiseerd om de bevindingen te toetsen en aan te scherpen. Opvallend is dat iedereen ervan overtuigd is dat interventieteams als instrument effectief zijn en goed werken. Het rapport wordt binnenkort besproken in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/interventieteams-geevalueerd/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/interventieteams-geevalueerd/