Job Cohen opent internationale Creative Capital conferentie

In maart is Felix Meritis in Amsterdam het bruisende epicentrum waar kunst, cultuur en het zakenleven elkaar ontmoeten. Het belang van kunst en cultuur als economische motor wordt inmiddels algemeen erkend, maar wordt die erkenning ook omgezet in daden?


  • Betrokken KL'ers
18 maart 2005

In maart is Felix Meritis in Amsterdam het bruisende epicentrum waar kunst, cultuur en het zakenleven elkaar ontmoeten. Het belang van kunst en cultuur als economische motor wordt inmiddels algemeen erkend, maar wordt die erkenning ook omgezet in daden?

Wat verbindt eigenlijk cultuur en economie? En wat betekent dit voor het publieke domein en overheidsbeleid? Deze en andere onderwerpen zullen worden onderzocht op de International Creative Capital Conference in Amsterdam. Zie www.creativecapital.nl.

Nieuwe publieke agenda

De conferentie wil een nieuwe publieke agenda neerzetten voor de kenniseconomie waarin cultuur, innovatie en het publieke domein een plaats krijgen. Hiertoe zijn innovatie-experts, economen, sociale innovatie-specialisten, ondernemers in de cultuursector, stadssociologen en beleidsmakers bij elkaar gebracht. Internationaal bekende sprekers als Charles Leadbeater, Charles Landry, Stephen Graham, Pekka Himanen, Joichi Ito en Geoff Mulgan zullen hun kijk geven op het slaan van bruggen tussen cultuur en economie. In middagsessies worden de volgende onderwerpen verder uitgediept.

Creatieve dwarsverbindingen

Innovatie is niet langer het het exclusieve terrein van kennisinstituten of bedrijfslaboratoria. Het is een open proces geworden waarbij het maken van nieuwe combinaties de kern vormt.

De toekomst is aan de kleine en middelgrote creatieve bedrijven die dwarsverbindingen aanbrengen tussen verschillende disciplines en technologieën. Wat zijn hiervoor de criteria en innovatiemodellen? Wat is de rol van cultuur en het publiek domein?

Creatieve clusters

Design, film, entertainment, music, games: ze worden algemeen aanvaard als nieuwe drijvende krachten achter een stadseconomie. Maar het maken van bijvoorbeeld een film is wat anders dan een industrieel product. Waarin verschilt de creatieve industrie van de klassieke economische structuren en wat zijn de voorwaarden voor een bloeiende creatieve sector?

Creatieve steden

In de kenniseconomie beconcurreren steden elkaar op internationaal niveau wie het beste klimaat kan scheppen voor innovatie en creativiteit. Wat zijn de beste strategieën en de noodzakelijke infrastructuren?

Creative Commons

Digitale technieken maken het ongelimiteerd kopiëren en uitwisselen van computerbestanden mogelijk. Sinds 2004 is het Amerikaanse licentiemodel Creative Commons in Europa geïntroduceerd. Het model functioneert binnen de auteurswet en presenteert aan zowel producent als gebruiker verschillende mogelijkheden voor het onder licentie gebruiken en ter beschikking stellen van intellectueel eigendom. Vertegenwoordigers van CC in Europa discussiëren over de implicaties voor gebruik in scholen, musea en publieke media.

De Creative Capital Conferentie wordt georganiseerd door: Stichting Nederland Kennisland en Waag Society, met ondersteuning van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Amsterdam, XS4ALL, British Council Netherlands, ING Real Estate, Arts Council England.

De conferentie wordt geopend door burgemeester van Amsterdam Job Cohen en Judith van Kranendonk, DG Cultuur en Media van het Ministerie van OC&W.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/job-cohen-opent-internationale-creative-capital-conferentie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/job-cohen-opent-internationale-creative-capital-conferentie/