Joeri benoemd in RvT Amsterdams Fonds voor de Kunsten

Op 16 november is Joeri van den Steenhoven door het College van BenW van de Gemeente Amsterdam benoemd in de Raad van Toezicht van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK).  


20 november 2010

Op 16 november is Joeri van den Steenhoven door het College van BenW van de Gemeente Amsterdam benoemd in de Raad van Toezicht van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK)

Dit fonds biedt in opdracht van de gemeente Amsterdam financiële steun aan incidentele kunstprojecten en kunstenaars in de hoofdstad. Op die manier draagt het bij aan een levendig cultureel klimaat in de stad en meer betrokkenheid van Amsterdammers bij de kunsten. Ook is het AFK verantwoordelijk voor de jaarlijkse Amsterdam Prijs.

Deze maand was het fonds in het nieuws met een nieuw initiatief: het platform Voordekunst.nl. Dit crowdfunding-platform maakt het mogelijk voor particulieren en fondsen om gezamenlijk bij te dragen aan en betrokken te worden bij nieuwe kunstprojecten.

Joeri is benoemd voor vier jaar.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/joeri-benoemd-in-rvt-amsterdams-fonds-voor-de-kunsten/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/joeri-benoemd-in-rvt-amsterdams-fonds-voor-de-kunsten/