Joeri van den Steenhoven lid Inspiratieteam Flanders DC

Flanders DC heeft een inspiratieteam geformeerd met tien verschillende mensen uit het veld die allemaal vanuit een ander perspectief met ondernemerscreativiteit te maken hebben. Joeri is daar nu een van.


22 mei 2007

Flanders DC, het Flanders Disctrict of Creativity, is de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit, internationalisering en innovatie. Voor ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en het onderwijs houden zij de laatste ontwikkelingen en trends bij die kunnen bijdragen aan de professionalisering van ondernemerscreativiteit.

Samen met de Vlerick Leuven Gent Management School werkt Flanders DC aan studies over ondernemingscreativiteit, van macro-economische inzichten tot praktische instrumenten voor ondernemers zoals een brainstormwaaier die zeven creativiteitstechnieken bundelt en GPS voor Ondernemingen, een brainstormmethode op maat speciaal voor de drukbezette ondernemer.

Flanders DC heeft een inspiratieteam geformeerd met tien verschillende mensen uit het veld die allemaal vanuit een ander perspectief met ondernemerscreativiteit te maken hebben. Deze tien ervaringsdeskundigen houden via de Flanders DC website een continue stroom van inspirerende artikelen en inzichten op gang. Vanaf heden is onze eigen Joeri van den Steenhoven zelf een van de inspiratoren. Klik hier om zijn laatste bijdrage te lezen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/joeri-van-den-steenhoven-lid-inspiratieteam-flanders-dc/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/joeri-van-den-steenhoven-lid-inspiratieteam-flanders-dc/