Joeri van den Steenhoven spreekt op eParticipatietop

De eParticipatie-top is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


5 november 2007

Welke mogelijkheden bieden nieuwe internetontwikkelingen voor een betere samenwerking tussen burgers en de overheid? En hoe kunnen bestuurs- en internetcultuur op effectieve wijze met elkaar worden verbonden?

Die vragen staan centraal tijdens de eParticipatie-top op 15 november in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. De eParticipatie-top is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Kennisland is ook van de partij: Joeri van den Steenhoven is een van de sprekers.

Meer informatie op www.minbzk.nl/eparticipatie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/joeri-van-den-steenhoven-spreekt-op-eparticipatietop/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/joeri-van-den-steenhoven-spreekt-op-eparticipatietop/