Joeri van den Steenhoven vertrekt als voorzitter van Kennisland

Per 1 september 2011 volgt Chris Sigaloff hem op als voorzitter van Kennisland.


15 april 2011

Joeri van den Steenhoven vertrekt per 1 september a.s. als voorzitter van Stichting Nederland Kennisland. ”Twaalf jaar geleden heb ik Kennisland mede opgericht en sinds 2006 heb ik er als voorzitter leiding mogen geven. Nu is het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging.” Chris Sigaloff, de huidige vicevoorzitter, zal hem opvolgen. 

Stichting Nederland Kennisland is een onafhankelijke denktank die de Nederlandse kenniseconomie wil versterken. In 1999 werd Kennisland opgericht door Frans Nauta, Joeri van den Steenhoven en Bartjan Jansen. Zij vonden dat het tijd was voor een nieuwe koers voor Nederland. Al snel groeide Kennisland uit tot een jonge maar bekende speler in het debat over kennis en innovatie, een debat dat amper gevoerd werd toen Kennisland begon.

Kennisland heeft er altijd hard aan gewerkt om haar visie in de praktijk te brengen. Inmiddels werkt een team van zestien medewerkers aan sociale innovatie op gebieden als onderwijs, auteursrecht, overheid, erfgoed en creatieve industrie, met als doel om Nederland slimmer te maken. Enkele van de vele projecten die Kennisland initieerde, zijn: Kafkabrigade, Digitale Trapvelden, Digitale Pioniers, Kenniswijk, Creative Commons Nederland, Beelden voor de Toekomst en Onderwijs Pioniers. Ook stond Kennisland mede aan de basis van het Innovatieplatform, waar toenmalig voorzitter Frans Nauta de eerste secretaris van werd.

Joeri van den Steenhoven heeft vele vernieuwende projecten bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het denken en het debat over kennis en innovatie in Nederland. Niet op de laatste plaats heeft hij Kennisland doen uitgroeien tot de unieke en krachtige organisatie die het nu is. 

Naast Kennisland is hij bestuurslid bij de Europese denktank Lisbon Council, lid van de Raad van Toezicht van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en lid van de Raad van Advies van Nuffic.

Voor hem is nu het moment gekomen Kennisland over te dragen aan een nieuwe generatie. “Wat is daarvoor een beter moment dan nu ik vorige week veertig jaar geworden ben? Ook Kennisland is er klaar voor. In het maatschappelijk debat heeft Kennisland als organisatie en als begrip een vaste plek verworven. De organisatie staat er sterk voor, is nog altijd zichzelf en werkt op een groeiend aantal terreinen aan maatschappelijke vernieuwing. Dat blijft Kennisland doen. Ik ben klaar, maar een nieuwe generatie Kennislanders blijft werken aan een slimmer Nederland. Ik ben blij hen op weg geholpen te hebben. Dat Kennisland doorgaat, is voor mij het grootste compliment. Wat mijn nieuwe uitdaging gaat zijn, ga ik de komende maanden onderzoeken. Maar kennis, innovatie en samenleving zullen hierin vast terugkomen.”

Chris Sigaloff wordt de nieuwe voorzitter van Kennisland. Zij kwam in 2007 bij Kennisland en trad in 2009 toe tot het bestuur als vicevoorzitter. Samen met bestuurslid Paul Keller zal zij leiding gaan geven aan een nieuwe fase van Kennisland. 
 

Lees ook: ‘Wisseling van de wacht bij KL’ op ScieneGuide.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/joeri-van-den-steenhoven-vertrekt-als-voorzitter-van-kennisland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/joeri-van-den-steenhoven-vertrekt-als-voorzitter-van-kennisland/