Kafka in de Polder nu al uitverkocht

Op 15 januari 2009 heeft de Kafkabrigade de eerste exemplaren van "Kafka in de Polder - Handboek voor het opsporen en oplossen van overbodige bureaucratie" aangeboden aan Staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten.


  • Betrokken KL'ers
28 januari 2009

 Op 15 januari 2009 heeft de Kafkabrigade de eerste exemplaren van "Kafka in de Polder – Handboek voor het opsporen en oplossen van overbodige bureaucratie" aangeboden aan Staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Paul Schnabel. Nu, twee weken later, is de eerste druk uitverkocht! Het boekje is in herdruk en verschijnt zo spoedig mogelijk weer. Tot die tijd is in ieder geval hoofdstuk 2 van Kafka in de Polder te downloaden op www.kafkabrigade.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafka-in-de-polder-nu-al-uitverkocht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafka-in-de-polder-nu-al-uitverkocht/