Kafka in de Polder vanaf nu online beschikbaar

Handboek voor het opsporen en oplossen van onnodige bureaucratie


  • Betrokken KL'ers
4 februari 2010

In januari 2009 heeft de Kafkabrigade ‘Kafka in de Polder – Handboek voor het opsporen en oplossen van onnodige bureaucratie’ uitgebracht.

In het boekje hebben we de methode van de Kafkabrigade beschreven, de uitgangspunten, vijf praktijkvoorbeelden en lessen en aanbevelingen op basis van vier jaar pionierswerk in de publieke sector. Kafka in de Polder is uitgebracht onder een Creative Commons-licentie, wat in dit geval betekent dat het vanaf nu ook online beschikbaar is en gebruikt mag worden voor niet-commerciële doeleinden.

Zie www.kafkabrigade.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafka-in-de-polder-vanaf-nu-online-beschikbaar/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafka-in-de-polder-vanaf-nu-online-beschikbaar/