Kafka op de Noordzee (en meer Kafka-nieuws)

Zo vlak voor de zomer is de Kafkabrigade nog flink op stoom. Constant en Lobke brengen voor Stichting Natuur en Milieu de knelpunten rond het bouwen van windmolenparken in de Noordzee in kaart.


1 juli 2008

Zo vlak voor de zomer is de Kafkabrigade nog flink op stoom. Constant en Lobke [LINK] brengen voor Stichting Natuur en Milieu de knelpunten rond het bouwen van windmolenparken in de Noordzee in kaart.

Begin juli worden de resultaten aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook overzee zijn we bezig. Lobke heeft met de teams uit Cardiff en Bridgend de interviewfase van het Kafkaproject in Wales voorbereid. Daarnaast zijn we landinwaarts afgereisd voor een ‘Functioneringsgesprek’ bij een grote onderwijsinstelling. Op 7 juli vindt het uitgestelde ‘Functioneringsgesprek’ over reïntegratie plaats. Dan even rust, maar in augustus weer vol gas!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafka-op-de-noordzee-en-meer-kafka-nieuws/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafka-op-de-noordzee-en-meer-kafka-nieuws/