Kafkabrigade duikt in basisonderwijs

Uit onderzoek van het ministerie OCW blijkt dat basisschooldirecteuren - meer nog dan andere groepen binnen het onderwijs - kampen met onnodige bureaucratie.


  • Betrokken KL'ers
30 januari 2009

Uit onderzoek van het ministerie OCW blijkt dat basisschooldirecteuren – meer nog dan andere groepen binnen het onderwijs – kampen met onnodige bureaucratie. Het ministerie heeft de Kafkabrigade ingeschakeld om uit te zoeken waar basisschooldirecteuren precies tegenaan lopen in hun werk en hoe dat slimmer kan. De komende maanden duiken Kafkabrigadiers Chris Sigaloff, Lobke van der Meulen en Tessa van den Berg dus in het basisonderwijs. Het is de bedoeling dat het onderzoek voor de zomervakantie afgerond wordt. We houden je op de hoogte.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-duikt-in-basisonderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-duikt-in-basisonderwijs/