Kafkabrigade ‘Functionerings- gesprek’ in de zorg

Verpleegkundigen zien onnodige bureaucratie alleen maar toenemen de laatste jaren.


29 maart 2010

Eind maart vond het collectieve ‘Functioneringsgesprek’ voor het Kafkabrigade-onderzoek naar disfunctioneren in de zorg plaats. Centraal stond het verhaal van twee (psychiatrisch) verpleegkundigen die de onnodige bureaucratie alleen maar zien toenemen de laatste jaren.

Zij meldden dit bij het meldpunt ‘Mijn echte werk’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat besloot de Kafkabrigade in te zetten om het uit te zoeken.

Alle betrokkenen gaan nu aan de slag met de acties waaraan zij zich tijdens het functioneringsgesprek gecommitteerd hebben

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-functioneringsgesprek-in-de-zorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-functioneringsgesprek-in-de-zorg/