Kafkabrigade in de Haarlemmermeer

Het onderwerp is de vergunningenrompslomp voor ondernemers.


2 juni 2009

Begin mei is de Kafkabrigade gestart met een casusonderzoek in de gemeente Haarlemmermeer. Het onderwerp is de vergunningenrompslomp voor ondernemers.

Bijzonder aan dit Kafkabrigade-onderzoek is dat de Gemeenteraad opdrachtgever is. De Raad wil graag dit langlopende probleem voor ondernemers oplossen. Hoewel we ons eerder al beziggehouden hebben met de vergunningen voor ondernemers, zijn de problemen in de Haarlemmermeer zo hardnekkig en urgent dat we besloten hebben nogmaals onderzoek te doen naar dit onderwerp. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-in-de-haarlemmermeer/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-in-de-haarlemmermeer/