Kafkabrigade in Utrecht

De Kafkabrigade start met een nieuw onderzoek. Dit keer rukt de Kafkabrigade uit naar Utrecht. Daarnaast is onlangs de tweede ronde van casusonderzoeken voor het meldpunt 'Last van de Overheid' (Ministerie van Binnenlandse Zaken) van start gegaan.


23 april 2007

De Kafkabrigade start met een nieuw onderzoek. Dit keer rukt de Kafkabrigade uit naar Utrecht. Deze gemeente heeft de brigade gevraagd de problemen die vaak ontstaan rond complexe bouw- of uitbreidingsplannen van ondernemers in de stad en de manier waarop de gemeente daarmee om gaat onder de loep te nemen. Bij deze complexe bouwprojecten zijn vaak veel partijen met verschillende belangen betrokken.

Daarnaast is onlangs de tweede ronde van casusonderzoeken voor het meldpunt ‘Last van de Overheid’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken) van start gegaan. In deze ronde wordt onderzoek gedaan naar de wildgroei aan ondernemersloketten in een gemeente, het werkgeverschap van mensen met een persoonsgebonden budget, de problemen van mensen die in Nederland willen komen wonen, werken en studeren tegelijk, het schuiven met wachtlijsten en de bewijsstukken die burgers telkens weer aan de overheid moeten overleggen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-in-utrecht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-in-utrecht/