Kafkabrigade on the road!

De Kafkabrigade is op 1 februari samen met minister Nicolaï (toen nog van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) een dag op pad geweest in de Kafkamobiel.


16 februari 2007

De Kafkabrigade is op 1 februari samen met minister Nicolaï (toen nog van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) een dag op pad geweest in de Kafkamobiel. ’s Ochtends hebben we een bezoek gebracht aan een meneer die verdwaald is tussen twee uitkeringsinstanties. Hij heeft ons zijn verhaal uitgebreid verteld. ’s Middags heeft de minister deelgenomen aan het ‘Functioneringsgesprek’ over de voorzieningen voor chronisch zieken. Met alle betrokkenen zijn de knelpunten waar een moeder van twee chronisch zieken dochter tegenaanloopt bepsroken en is er nagedacht over een oplossing van die knelpunten.

Op maandag 5 februari heeft een symposium over de Kafkabrigade plaatsgevonden. Tijdens het symposium zijn de tussenresultaten van de Kafkabrigade voor het ministerie van BZK gepresenteerd. Het symposium werd afgelosten met een forumdiscussie over de Kafkamethode met onder andere Jenny Thunnissen (DG Belastingdienst) en Philippe Raets (plaatsvervangend SG Binnenlandse Zaken).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-on-the-road/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-on-the-road/