Kafkabrigade-onderzoek schoolleiders en start nieuw onderzoek

Het ministerie van OCW heeft het eindrapport van het Kafkabrigade-onderzoek naar onnodige bureaucratie voor schoolleiders in het basisonderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd.


  • Betrokken KL'ers
1 maart 2010

Het ministerie van OCW heeft het eindrapport van het Kafkabrigade-onderzoek naar onnodige bureaucratie voor schoolleiders in het basisonderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Volkskrant viel daarop te lezen: ‘Schooldirecteur zucht onder talloze regeltjes’.

Belangrijkste conclusie is dat meeste regellast voor schoolleiders afkomstig is van het eigen schoolbestuur, de gemeente en alle bureaucratie rond zorgleerlingen. Lees hier het rapport.

Daarnaast is de Kafkabrigade onlangs van start gegaan met een nieuw onderzoek naar de aanpak van voortijdig schoolverlaten in opdracht van een lokale Rekenkamercommissie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-onderzoek-schoolleiders-en-start-nieuw-onderzoek/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-onderzoek-schoolleiders-en-start-nieuw-onderzoek/