Kafkabrigade onderzoekt bureaucratie in psychiatrie

Aanleiding hiervoor is een melding van verpleegkundigen van een psychiatrisch ziekenhuis in Zuid-Holland op het meldpunt voor professionals van het Ministerie (mijnechtewerk.nl).


  • Betrokken KL'ers
1 december 2009

In opdracht van het Ministerie van BZK neemt de Kafkabrigade de komende maanden de onnodige bureaucratie voor psychiatrisch verpleegkundigen en hulpverleners onder de loep.

 Aanleiding hiervoor is een melding van verpleegkundigen van een psychiatrisch ziekenhuis in Zuid-Holland op het meldpunt voor professionals van het Ministerie (mijnechtewerk.nl). De verpleegkundigen zien de administratieve lasten alleen maar toenemen in plaats van afnemen. Na een inventarisatiegesprek met zowel ambulante hulpverleners als verpleegkundigen die in de kliniek zelf werken, besloot BZK de Kafkabrigade in te zetten.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-onderzoekt-bureaucratie-in-psychiatrie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-onderzoekt-bureaucratie-in-psychiatrie/