Kafkabrigade pakt onderwijsbureaucratie aan

Voor een grote onderwijsinstelling analyseren Lobke van der Meulen en Chris Sigaloff de bureaucratie waar onderwijsteams tegenaan lopen en zoeken samen met hen uit of, waar en hoe het slimmer kan.


  • Betrokken KL'ers
1 februari 2008

De Kafkabrigade is net gestart met een nieuw casusonderzoek. Voor een grote onderwijsinstelling analyseren Lobke van der Meulen en Chris Sigaloff de bureaucratie waar onderwijsteams tegenaan lopen en zoeken samen met hen uit of, waar en hoe het slimmer kan.

De onderwijsinstelling heeft de Kafkabrigade [LINK] ingeschakeld naar aanleiding van klachten van docenten over de hoeveelheid tijd die zij kwijt zijn aan bureaucratie in plaats van lesgeven. Wij gaan niet alleen aanbevelingen doen over hoe de administratieve lasten verlicht kunnen worden, maar ook onderzoeken waar de bureaucratie in het onderwijs nou eigenlijk vandaan komt. We houden jullie op de hoogte.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-pakt-onderwijsbureaucratie-aan/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-pakt-onderwijsbureaucratie-aan/