Kafkabrigade rukt weer uit tegen onnodige bureaucratie

De Kafkabrigade is begin maart in Wales geweest om het ‘Functioneringsgesprek’ voor het project over de aanpak van huiselijk geweld in Rhondda Cynon Taff te voeren.


2 april 2009

De Kafkabrigade is begin maart in Wales geweest om het ‘Functioneringsgesprek’ voor het project over de aanpak van huiselijk geweld in Rhondda Cynon Taff te voeren. De zaal zat bomvol en het het was een zeer succesvol gesprek. De komende maanden doet de Kafkabrigade een aantal ‘follow up’ bijeenkomsten in Wales. We houden je op de hoogte! Niet alleen in Wales, maar ook op school is de Kafkabrigade de komende maanden actief. Naast het Kafkaproject over onnodige bureaucratie voor basisschooldirecteuren, neemt de Kafkabrigade vanaf april ook de ‘kafkaiaanse’ situatie onder de loep waarin medewerkers van een grote hogeschool kunnen belanden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-rukt-weer-uit-tegen-onnodige-bureaucratie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-rukt-weer-uit-tegen-onnodige-bureaucratie/