Kafkabrigade van start voor minister Nicolaï

Minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft de Kafkabrigade ingeschakeld om tien meldingen van lastvandeoverheid.nl uit te zoeken.


27 november 2006

Minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft de Kafkabrigade ingeschakeld om tien meldingen van lastvandeoverheid.nl uit te zoeken. Dit is één van zijn maatregelen om ten strijde te trekken tegen onnodige bureaucratie.

Inmiddels is het onderzoek van de Kafkabrigade begonnen. Sinds de aankondiging van de minister begin oktober is het aantal meldingen op lastvandeoverheid.nl behoorlijk toegenomen. In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) zijn vijf casussen geselecteerd om mee te beginnen. De casussen liggen onder andere op het gebied van het aanvragen van voorzieningen voor chronisch zieken of gehandicapten, vergunningen voor sportverenigingen of ondernemers en problemen rond verschillende uitkeringen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-van-start-voor-minister-nicolai/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-van-start-voor-minister-nicolai/