Kafkabrigade van start

De Kafkabrigade is weer uitgerukt. Dit keer zijn we ingeschakeld door het ministerie van BZK. Het ministerie heeft sinds een tijd een digitaal meldpunt waar burgers hun klachten over de overheid kwijt kunnen en wil nu de problemen waar veel meldingen over binnenkomen gaan aanpakken.


30 juni 2006

De Kafkabrigade is weer uitgerukt. Dit keer zijn we ingeschakeld door het ministerie van BZK. Het ministerie heeft sinds een tijd het digitale meldpunt www.lastvandeoverheid.nl waar burgers hun klachten over de overheid kwijt kunnen en wil nu de problemen waar veel meldingen over binnenkomen gaan aanpakken.

De komende maanden gaan we de aanvraagprocedure die een amateurtuinder moet doorlopen om een tuinhuisje te mogen bouwen, doorspitten. Naar verluidt is de bouwaanvraag zo ingewikkeld en kostbaar dat tuinders er van afzien. We gaan dus op zoek naar een amateurtuinder die tegen wil en dank zonder huisje zit (of in ieder geval zonder bouwvergunning) en ons zijn verhaal wil vertellen om van daaruit de hele gang van zaken rond de bouwaanvraag voor tuinhuisjes op volkstuincomplexen te analyseren.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-van-start/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-van-start/