Kamer wil duidelijkheid over ondersteuning Netwerk ff contact :-)

Op dinsdag 29 maart heeft de Tweede Kamer kamerbreed een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd onderzoek te doen naar ondersteuning voor het Netwerk ff contact :-). In het Netwerk ff contact :-) werken zes stichtingen samen die met behulp van ICT-diensten de kwaliteit van chronisch zieke kinderen en jongeren verbeteren.


20 april 2005

Op dinsdag 29 maart heeft de Tweede Kamer kamerbreed een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd onderzoek te doen naar ondersteuning voor het Netwerk ff contact :-). In het Netwerk ff contact 🙂 werken zes stichtingen samen die met behulp van ICT-diensten de kwaliteit van chronisch zieke kinderen en jongeren verbeteren.

Kamerlid Timmer stelde bij het indienen van de motie dat duidelijk moet worden bij welk ministerie het netwerk terecht kan voor ondersteuning. Timmer: “Het ministerie van OCW zegt dat het geen onderwijs is en het ministerie van Economische Zaken zegt op zijn beurt dat er onvoldoende sprake van innovatie is. Ik vraag om gezamenlijk te bekijken op welke wijze voor ondersteuning kan worden gezorgd. Je kunt niet met zo’n club bezig blijven.”

Door een intensieve lobby van het Netwerk ff contact 🙂 is de politiek zich steeds meer bewust van de noodzaak van ICT-diensten voor chronisch zieke kinderen. Al jaren worden de stichtingen van het kastje naar de muur gestuurd als het gaat om structurele financiering. Met een landelijke campagne via radio, tv en internet en een lobby met politiek en zorgverzekeraars hoopt het Netwerk ff contact 🙂 dit jaar deze structurele financiering te waarborgen. Uiteindelijk moet de vergoeding van een ICT-dienst net zo vanzelfsprekend zijn als de vergoeding van krukken bij een gebroken been.

ICT-diensten helpen chronisch zieke kinderen en jongeren

Ongeveer 250.000 kinderen en jongeren in Nederland kampen met een chronische of langdurige ziekte. In veel gevallen trekt de ziekte een zware wissel op hun dagelijks leven. Naar school gaan of contact onderhouden met familie, lotgenoten en vrienden is niet vanzelfsprekend als je voor langere tijd thuis of in het ziekenhuis moet blijven.

ICT-diensten zijn onmisbaar om dit isolement te doorbreken en de kwaliteit van leven te verbeteren. Veel kinderen hebben geen toegang tot deze voorzieningen: soms ontbreekt de infrastructuur zoals computers of internettoegang, soms zijn de ouders niet op de hoogte van het bestaande dienstenaanbod of zijn leraren niet in staat om naast hun drukke werk uit te zoeken hoe een chronisch ziek kind door ICT bij de groep kan worden gehouden. In het Netwerk ff contact 🙂 werken zes stichtingen samen om structurele financiering voor deze ICT-diensten te waarborgen.

Meer informatie over het Netwerk ff contact 🙂 kun je vinden bij www.ffcontact.nl (website niet meer online).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kamer-wil-duidelijkheid-over-ondersteuning-netwerk-ff-contact/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kamer-wil-duidelijkheid-over-ondersteuning-netwerk-ff-contact/