Kennisalliantie op studiereis naar Leuven en Eindhoven

Half oktober nam KL de Kennisalliantie Zuid-Holland mee op een tweedaagse studiereis naar Leuven en Eindhoven. Ons doel: de Belgen het hemd van het lijf vragen over open innovatie.


  • Betrokken KL'ers
8 november 2005

Half oktober nam KL de Kennisalliantie Zuid-Holland mee op een tweedaagse studiereis naar Leuven en Eindhoven. Ons doel: de Belgen het hemd van het lijf vragen over open innovatie in Leuven, en in Eindhoven een kijkje achter de schermen nemen bij de High Tech Campus.

In België werd onze nieuwsgierigheid vooral gewekt door IMEC, de Leuvense campus voor nanotechnologie. Al jaren geleden bedachten onderzoekers en bedrijven een succesformule voor innovatie door samenwerking en het delen van kennis. Cruciaal in het IMEC-model is dat alle partijen vooraf duidelijke afspraken maken over de verdeling van de nieuwe kennis die in het gezamenlijk onderzoek ontstaat. ’s Avonds maakten we kennis met de meer gesloten omgevingen van Leuven. Het hotel bleek in de directe nabijheid van de gevangenis te liggen.

De High Tech Campus van Eindhoven was een paar jaar geleden nog het exclusieve domein van Philips. Maar tijden veranderen. Hoewel Philips nog wel de belangrijkste ‘bewoner’ is, komen er op de Campus in rap tempo nieuwe bedrijven bij. Op de Campus leerden we over de open innovatiegedachte bij Philips en het Campusmanagement. En we werden bijgepraat over het strategische Programma Horizon, waarin de lokale overheid laat zien slagvaardig bezig te zijn. Onder de indruk van de energie in het zuiden, kwamen we op vrijdagavond terug in Delft.

Neem voor meer informatie contact op Martijn Arnoldus.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisalliantie-op-studiereis-naar-leuven-en-eindhoven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisalliantie-op-studiereis-naar-leuven-en-eindhoven/