Kennisland evalueert pilot Onderwijs Media Platform

Kennisland heeft de kansen die de pilot-OMP biedt geevalueerd en geeft advies over de verdere uitwerking van een Onderwijs Media Platform.


  • Betrokken KL'ers
9 september 2008

In juni 2007 is het consortium Beelden voor de Toekomst gestart met een pilot voor het voortgezet onderwijs (VO) dat als werknaam pilot Onderwijs Media Platform (pilot-OMP) heeft.

In de pilot-OMP hebben twee pilotgroepen (onderwijzers en scholieren) in de periode maart tot en met juni 2008 gewerkt met een platform waarbinnen bronnen van het consortium, aangevuld met externe bronnen, aangeboden werden met een aantal verwerkingstools.

Kennisland heeft de kansen die de pilot-OMP biedt geevalueerd en geeft advies over de verdere uitwerking van een Onderwijs Media Platform. De vraag die centraal staat in de evaluatie is op welke manier het project Beelden voor de Toekomst een zinvolle bijdrage kan leveren aan het leerproces in het VO.

1. Quickscan 1 voortgezet onderwijsveld

Deze quickscan beschrijft op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met de Raad van Experts op hoofdlijnen hoe het voortgezet onderwijsveld er uitziet. Doel is om de wensen en behoeften van leerlingen, scholen en docenten op het gebied van digitale leermiddelen in kaart te brengen. Klik hier om deze quickscan te downloaden (3.7 MB).

2. Quickscan 2 digitale leermiddelen (VO)

In deel 2 is een aantal trends in de ontwikkeling van het aanbod en toepassing van businessmodellen van digitale leermiddelen in kaart gebracht. Bovendien is onderzocht welke mogelijkheden de pilot-OMP heeft om zich binnen het onderwijsveld te positioneren. Klik hier om deze quickscan te downloaden (12.4 MB).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-evalueert-pilot-onderwijs-media-platform/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-evalueert-pilot-onderwijs-media-platform/