Kennisland heeft een nieuw bestuur

Paul Keller, Kimon Moerbeek en Nora van der Linden geven voortaan leiding aan KL. Vastberaden en vol energie om maatschappelijke vernieuwing in Nederland, Europa en daarbuiten verder vorm te geven en aan te jagen.


header_img
Nieuw bestuur

Het nieuwe KL-bestuur: Paul, Nora en Kimon

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download
Het nieuwe KL-bestuur: Paul, Nora en Kimon
23 juni 2017

Kennisland heeft sinds deze maand een nieuw bestuur. Paul Keller, Kimon Moerbeek en Nora van der Linden geven voortaan leiding aan KL. Samen met het team hebben ze de afgelopen maanden hard gewerkt aan nieuwe perspectieven, ideeën en aanpakken. Vastberaden en vol energie om maatschappelijke vernieuwing in Nederland, Europa en daarbuiten verder vorm te geven en aan te jagen.

Vandaag zwaaien we Chris Sigaloff uit met een symposium over de toekomst van werk en een groot feest. Onder leiding van Chris heeft Kennisland zich de afgelopen jaren neergezet als leidende denktank in binnen- en buitenland voor een slimmere, maar vooral socialere samenleving. Kennisland staat nu middenin de samenleving, met Spring House++Spring HouseSpring House is een clubhuis voor vernieuwers. Hier werken en experimenteren tegendraadse, nieuwsgierige mensen en organisaties vanuit een gedeelde overtuiging dat de samenleving socialer en duurzamer kan. Lees meer als uitvalsbasis.

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe innovatiestrategieën

KL werkt al bijna twintig jaar aan maatschappelijke vernieuwing en is een change agent die daarin vooroploopt. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de samenleving die ons verontrusten.KL werkt al bijna twintig jaar aan maatschappelijke vernieuwing en is een change agent die daarin vooroploopt. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de samenleving die ons verontrusten. Daarvoor zijn nieuwe innovatiestrategieën en -aanpakken nodig. We streven naar een wereld waarin minder verdeeldheid bestaat tussen bevolkingsgroepen, waar systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken, waar technologieën vooruitgang brengen in plaats van maatschappelijke ongelijkheid vergroten. We werken aan een democratische samenleving en besteden in het bijzonder aandacht aan perspectieven die niet vanzelfsprekend gehoord worden.

Onze thema’s

We initiëren vernieuwing op verschillende terreinen: Onderwijs, Auteursrecht, Sociale innovatie, Overheid, Culturele sector en Cultureel erfgoed. We zoeken nadrukkelijk naar nieuwe verbindingen tussen die domeinen en verbinden ze met urgente vraagstukkenWe zoeken nadrukkelijk naar nieuwe verbindingen tussen die domeinen en verbinden ze met urgente vraagstukken. over bijvoorbeeld inclusiviteit, stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid. Daar komen twee nieuwe thema’s bij: Zorg en Inclusieve en toekomstbestendige steden.

Zorg
Welke radicaal andere zorg kunnen we ons verbeelden? Hoe willen ouderen prettig wonen en ouder worden? Hoe willen wij als samenleving met ouderen omgaan? Hoe benutten en vergroten we het vernieuwend vermogen van professionals in de verpleegzorg? Deze vragen vormen de basis voor projecten waarmee we een brede maatschappelijke beweging starten rond vernieuwing van de zorg.++KL de zorg inLees meer over de plannen van KL in de zorg.

Inclusieve en toekomstbestendige steden
De stad biedt kansen om strategieën voor een eerlijke en duurzame samenleving te testen en te onderzoeken. Veel maatschappelijke veranderingen manifesteren zich daar als eerste. De ervaringsdeskundigheid en vindingrijkheid van inwoners en maatschappelijke initiatieven in de stad spelen daarbij de hoofdrol. We gaan verder met stedelijke vernieuwing door stadsvernieuwers te ondersteunen.++Stedelijke vernieuwingLees hier meer over hoe KL stadsvernieuwers ondersteunt. Daarnaast richten we ons op vraagstukken rondom integratie, ongelijkheid en inclusiviteit.

Paul, Nora en Kimon

Paul Keller volgt Chris op als voorzitter van het bestuur. Paul ontwikkelt nieuwe projecten en adviseert overheden, culturele instellingen en andere organisaties over beleid, open data en open innovatie. Hij richt zich hierbij vooral op de thema’s auteursrecht, cultuur en stedelijke innovatie. Op dit moment maakt hij zich in Den Haag en Brussel, namens Kennisland en culturele erfgoedinstellingen, sterk voor een modern auteursrecht dat beter aansluit bij de digitale kennissamenleving.

Nora van der Linden is directeur en adviseur sociale innovatie en ontwerpt nieuwe aanpakken, strategieën en interventies voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Het doel is altijd om betere uitkomsten te bewerkstelligen voor mensen die minder zichtbaar of hoorbaar zijn in de samenleving, en hen een stem te geven. Ze houdt zich met name bezig met vraagstukken rondom stedelijke vernieuwing, onderwijs en ongelijkheid.

Kimon Moerbeek is directeur en adviseur onderwijs. Hij werkt aan nieuwe ideeën, programma’s en samenwerkingen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing, en wil daarbij vooral het vermogen van mensen om hun eigen omgeving te verbeteren aanspreken. In het bijzonder in het onderwijs, maar ook daarbuiten.

 

Het nieuwe KL-bestuur: Paul, Nora en Kimon
Nieuw KL-bestuur

Het nieuwe KL-bestuur: Paul, Nora en Kimon

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download
Het nieuwe KL-bestuur: Paul, Nora en Kimon

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-heeft-een-nieuw-bestuur/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-heeft-een-nieuw-bestuur/