Kennisland lanceert outofcopyright.eu

De calculators op outofcopyright.eu beantwoorden de vraag of een werk beschermd door het auteursrecht of naburige rechten in het publieke domein terecht is gekomen.


  • Betrokken KL'ers
4 mei 2011

(English version below)

Outofcopyright.eu biedt de mogelijkheid om te bepalen of de auteursrechtelijke bescherming op een werk verlopen is. Wanneer auteursrechtelijke bescherming eindigt, ontstaat het recht om het werk zonder toestemming te verveelvoudigen, afgeleide werken te maken en te verspreiden. In de praktijk blijkt dat het bepalen van de auteursrechtelijke status van een werk complex is. Dit is vooral problematisch wanneer deze status bepaald moet worden in verschillende Europese jurisdicties. De calculators op outofcopyright.eu beantwoorden de vraag of een werk beschermd door het auteursrecht of naburige rechten in publieke domein terecht is gekomen in meerdere Europese landen.

Outofcopyright.eu is een samenwerking tussen het Instituut voor InformatieRecht (IViR) en Kennisland in het kader van het EuropeanaConnect project. De calculators zijn bedoeld om Europeana te assisteren met dit probleem door een simpele interface te bieden tussen de gebruiker en de vaak complexe nationale wetgeving over auteursrecht en naburige rechten. Dit is van belang voor Europeana, gezien zij van hun dataproviders verwachten dat werken in het publieke domein als zodanig gemarkeerd worden met de Creative Commons Public Domain Mark.

Op de website kun je gebruik maken van de calculators, het onderzoek verkennen en de calculator downloaden voor gebruik op eigen sites of platforms. Op het moment zijn 13 jurisdicties beschikbaar op outofcopyright.eu. In komende weken zullen er in totaal 30 jurisdicties beschikbaar komen.

Knowledgeland launched outofcopyright.eu

Outofcopyright.eu presents research done by the Institute of Information Law and Knowledgeland to help consumers of content to determine whether a work is still protected by copyright or not. Consumers of content in principle have the right to use works which are in the public domain without permission and with no copyright restrictions. In practice however determining if a work has passed into the public domain can often prove difficult. This is especially true when attempting to determine the public domain status of content in multiple jurisdictions. The Public Domain Calculators available on the site answer the question of whether a certain work or other subject matter vested with copyright or neighbouring rights (related rights) has fallen into the public domain in a given European country.

The Public Domain Calculators are intended to assist Europeana with this problem through a simple interface between the user and the often complex set of national rules governing the term of protection. The issue is of significance for Europeana, as contributing organisations will be expected to clearly mark the material in their collection as being in the public domain, through the attachment of a Creative Commons Public Domain Mark, whenever possible.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-lanceert-outofcopyrighteu/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-lanceert-outofcopyrighteu/