Kennisland naar Curaçao

Een delegatie van Nederlandse onderwijsexperts is uitgenodigd om mee te denken over hoe de kwaliteit van het onderwijs daar kan groeien. 


  • Betrokken KL'ers
4 november 2010

Op 12 november vertrekt Chris Sigaloff voor een weekje naar Curaçao. Niet voor een strandvakantie, maar om te onderzoeken hoe ze kan bijdragen aan de verbetering van het onderwijs daar. 

Een delegatie van Nederlandse onderwijsexperts is uitgenodigd om mee te denken over hoe de kwaliteit van het onderwijs daar kan groeien door de positie en de professionaliteit van leraren te vergroten. Kennisland heeft hier inmiddels aardig wat ervaring mee en we hopen dat onze aanpak om te vernieuwen van binnenuit tot inspiratie kan leiden. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-naar-curacao/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-naar-curacao/