Kennisland op GLAM Wiki

KL was tijdens deze conferentie vertegenwoordigd met de projecten Open Cultuur Data en GLAM Toolset.


  • Betrokken KL'ers
2 mei 2013

Eens per jaar organiseert Wikimedia, de organisatie achter Wikipedia, een GLAM Wiki-conferentie. GLAM Wiki is het grootste evenement dat zich richt op het delen van cultureel erfgoed op Wikipedia. (GLAM staat voor Galleries, Libraries, Archives and Museums.) Kennisland was tijdens deze conferentie vertegenwoordigd met de projecten Open Cultuur Data en GLAM Toolset. 

Open Cultuur Data is een grass roots netwerk, een lobby, en een kennisinstituut voor open data in de culturele sector met spin-offs in België en Finland. Binnen dit project werkt Kennisland samen met het Nederlands instituut voor Beeld en Geluid aan het openstellen van cultuurdata, het informeren van spelers in de markt en het promoten van open data voor hergebruikers. Wikipedia is een grote hergebruiker van deze data zoals Kennisland constateerde in de Beelden voor de Toekomst-projecten Open Beelden en Nationaal Archief Joins Wikipedia.

GLAM Toolset is een technologisch project waar Kennisland samen met Europeana werkt aan de ‘gereedschappen’ om de interactie tussen culturele instellingen en Wikipedia te verbeteren. Er zijn nog geen goede tools voor zowel het daadwerkelijk bijdragen aan Wikipedia als het meten van de effecten ervan. Kennisland werkt aan de voorwaarden hiervoor zodat culturele instellingen in de toekomst meer bijdragen aan Wikipedia.

Kijk hier voor het verslag van deze conferentie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-kaders-voor-europees-digitaal-beleid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-kaders-voor-europees-digitaal-beleid/