KL Social Innovation Safari on the loose

Multidisciplinaire teams gaan aan de slag met 6 hele diverse social challenges. 


3 juli 2012

Deze week arriveerden 30 tigers uit binnen- en buitenland bij KL in Amsterdam om samen een week op Safari te gaan. Maandag bezochten ze de opdrachtgevers die hun social challenge presenteerden.

De tigers begonnen op de Wallen bij het Leger des Heils, luisterden aandachtig in een vergaderruimte bij de Sociale Verzekeringsbank, discussieerden over plastic zakjes en het verduurzamen van de Albert Cuypmarkt, vergaderden in de Raadszaal van Stadsdeel Oost, luisterden naar Samir en Rachel die vertelden over hun speciale Orion-school in Amsterdam-Noord en eindigden op het podium van de grote zaal van de Stadsschouwburg.

In de raadszaal van Stadsdeel Oost!

Het leverde 6 hele diverse vraagstukken op waar de multidisciplinaire teams mee aan de slag gaan. Niet alleen nadenken en analyseren, maar vooral in actie komen, mensen betrekken en direct interventies uitvoeren.

Aanstaande vrijdag 6 juli presenteren de teams hun resultaten aan de opdrachtgevers en iedereen die wil komen kijken, vanaf 16.30 uur bij Roest, Czaar Peterstraat 213.

Volg de tigers op Twitter: #socialsafari

Foto’s verschijnen hier

In de Amsterdamse Stadsschouwburg!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-social-innovation-safari-in-volle-gang/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-social-innovation-safari-in-volle-gang/