Kennisland werkt mee aan lerarenbeleid Caribisch Nederland

In samenwerking met consortiumpartners Hogeschool Utrecht en het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. 


  • Betrokken KL'ers
3 februari 2012

In samenwerking met consortiumpartners Hogeschool Utrecht en het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit gaat Kennisland vanaf 2012 aan de slag met het professionaliseren en opleiden van de leraren in Caribisch Nederland. 

Het consortium werkt in opdracht van OCW (directie Leraren) aan een leeromgeving voor leraren die duurzaam is en recht doet aan de uitdagende geografische en maatschappelijke omstandigheden. In de eerste twee weken van februari bezoeken we de eilanden om een start te maken met het programma.

Meer weten? Neem contact op met Chris Sigaloff (cs@kl.nl).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-werkt-mee-aan-lerarenbeleid-caribisch-nederland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-werkt-mee-aan-lerarenbeleid-caribisch-nederland/